Sem Pringpuangkeo Foundation

การบริจาคร่วมบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาหรือกิจกรรมพัฒนาเด็กได้ที่

 

            ชื่อบัญชี             มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว

            เลขที่บัญชี         741-2-46887-7 

            ธนาคาร             กสิกรไทย  สาขาบ้านก้ามปู แอท อโศก  

 

                                           หรือ

 

            ชื่อบัญชี             มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว

            เลขที่บัญชี         154-2-20247-3    

            ธนาคาร             กสิกรไทย   สาขาเชียงราย

 ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว